VERSLAG | Voorlichtingsbijeenkomst Call 2018 mbo

16 november 2017

Tijdens deze bijeenkomst werden de deelnemers, die voor, in of met het beroepsonderwijs werken geïnformeerd over de mogelijkheden van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ in 2018.

In een internationale context opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken uit het beroepsonderwijs oplossen?
Door Europese strategische samenwerking kunnen partners uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk bijdragen aan de kwaliteit van het beroepsonderwijs, door bijvoorbeeld de ontwikkeling van innovatieve producten voor het beroepsonderwijs, het uitwisselen van good practises of het versterken van de samenwerking tussen actoren uit het onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven.

In de ochtend vond er voorlichting plaats voor deze strategische partnerschappen (KA2 mbo).


Voorlichting over Call 2018 Strategische partnerschappen (KA2 mbo)

 9.30 | Inloop en ontvangst
 10.00 | Voorlichting Erasmus+ voor het mbo
 12.15 | Netwerklunch


Nieuwe kennis en vaardigheden opdoen in het buitenland, als student of professional?
Door deel te nemen aan internationale uitwisseling krijgen professionals en studenten in het mbo de kans om hun competenties uit te breiden en nieuwe kennis op te doen. Studenten kunnen stage lopen of studeren in Europa tijdens of vlak na hun opleiding. Ook professionals uit het mbo kunnen via job shadowing nieuwe ervaringen opdoen, die zij in Nederland kunnen gebruiken om de kwaliteit van de beroepsopleidingen te verbeteren.

In de middag vond er voorlichting plaats voor deze internationale mobiliteiten (KA1 mbo).

Voorlichting over Call 2018 Mobiliteit (KA1 mbo)

 12.15            
| Netwerklunch
 12.45 | Introductie voor nieuwkomers: Wat is Erasmus+ Mobiliteit?
 13.15| Inspiratieworkshops Ronde 1
 
  • Social inclusion: Expertisecentrum handicap + studie deelt ervaringen met agendering van social inclusion in het onderwijs. In de workshop komen de volgende vragen aan de orde:
    - Waarom aandacht voor social inclusion?
    - Hoe verwoord je social inclusion in een aanvraag?
    - Hoe creëer je draagvlak?
  • Impact van Erasmus+: hoe bereik je meer impact?
 14.15| Inspiratieworkshops Ronde 2
 
  • Social inclusion: het Nederlands Jeugdinstituut deelt ervaringen en projecten met kwetsbare doelgroepen in een buitenschoolse setting. Hoe kunnen die gebruikt worden in het beroepsonderwijs?
  • Aan de slag met social inclusion in KA1: mbo scholen delen met elkaar ideeën en activiteiten
 15.15| Informatie over Call 2018 Mobiliteit (KA1)
 16.15        

| Einde bijeenkomst
Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.