Deadline onderwijs: VET Mobility Charter 2018 (mbo): subsidieaanvraag

17 mei 2018

12.00 uur CET. De VET Mobility Charter vergemakkelijkt KA1-aanvragen voor mbo-organisaties die internationalisering ingebed hebben in beleid en onderwijspraktijk.
Voor ervaren aanvragers van mobiliteit in het mbo (KA1) is er de mogelijkheid om een VET Mobility Charter aan te vragen. Eens per jaar gedurende het programma Erasmus+ is er een deadline voor het aanvragen van de VET Mobility Charter. De Charter is geen voorwaarde om KA1 aan te vragen in het mbo, dat kan ook altijd zonder Charter.

In de Call leest u precies wat er van uw organisatie verwacht wordt als u een Charter aan wilt gaan vragen. De Charter is bedoeld voor mbo-organisaties waarbij internationalisering in brede zin onderdeel is van het onderwijs, denk hierbij bijvoorbeeld aan uitgaande mobiliteit van studenten en professionals, maar ook aan inkomende mobiliteit en internationalisation at home.

Eenmaal in bezit van een Charter hebt u makkelijker toegang tot KA1-gelden. De VET Mobility Charter is echter geen garantie voor subsidie. Bezitters van een Charter worden gemonitord op kwaliteit. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de Charter in het nieuwe programma, volgend op Erasmus+, wordt vormgegeven. Indien het bezitten van een VET Mobility Charter een vereiste wordt voor het kunnen indienen van projectvoorstellen in de toekomst, kan het zijn dat de geldigheid van de Charter wordt verlengd. In de Call wordt hier nader op ingegaan.Lees meer over de voorwaarden voor het aanvragen van een VET Mobility Charter.

Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.