Ingediende aanvragen KA2 Strategische partnerschappen

Ingediende aanvragen KA2 Strategische partnerschappen

26 maart 2018

Op 21 maart jl. was de deadline voor het indienen van aanvragen in het kader van Key Action 2: strategische partnerschappen. De deadline voor de School Exchange Partnerships (KA229) was wegens technische problemen verschoven van 21 naar 23 maart.

Update ingediende aanvragen KA2 Strategische partnerschappen po/vo


Op 23 maart jl. was de uitgestelde deadline voor het indienen van aanvragen in het kader van Key Action 2: School Exchange Partnerships (KA229).

Wegens technische problemen waren ten tijde van plaatsing van onderstaand bericht nog niet alle aanvragen in beeld. Hieronder de definitieve cijfers voor deze actielijn.


Primair en voortgezet onderwijs – KA229
Er zijn in totaal 87 aanvragen (School Exchange Partnerships) ingediend voor een totaalbedrag van € 8.918.936. Het beschikbare bedrag voor deze actielijn is € 5.921.497.


Alle aanvragen worden eerst op ontvankelijkheid en volledigheid gecontroleerd. Vervolgens worden de ontvankelijke aanvragen beoordeeld door externe experts. De selectieprocedure zal tenminste vier maanden in beslag nemen.


Primair en voortgezet onderwijs – KA201
Er zijn in totaal 13 aanvragen ingediend (11 Development of Innovation, 2 Exchange of Good Practices) voor een totaalbedrag van € 3.681.048. Het beschikbare bedrag voor deze actielijn is € 2.537.785.


Primair en voortgezet onderwijs – KA229
Zie bericht hierboven.


Middelbaar beroepsonderwijs – KA202
Er zijn in totaal 31 aanvragen ingediend (24 Development of Innovation, 7 Exchange of Good Practices) voor een totaalbedrag van € 6.728.607. Het beschikbare bedrag voor deze actielijn is € 3.135.332.


Hoger onderwijs – KA203
Er zijn in totaal 27 aanvragen ingediend (Development of Innovation) voor een totaalbedrag van € 10.408.839,25. Het beschikbare bedrag voor deze actielijn is € 3.418.888.


Volwasseneneducatie – KA204
Er zijn in totaal 15 aanvragen ingediend (13 Development of Innovation, 2 Exchange of Good Practices) voor een totaalbedrag van € 4.303.198. Het beschikbare bedrag voor deze actielijn is € 2.470.797.


Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies
Cookies
 
Wat is een cookie?
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die door een website op de computer van de bezoeker kan worden achtergelaten. Bij een volgend bezoek kan de website deze data weer uitlezen. Cookies zijn nooit toegankelijk voor andere partijen dan de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies van van deze website zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw pc, laptop, telefoon of tablet.
 
Welke cookies gebruikt deze website en waarom?
 
Social media
Facebook, Twitter en andere sociale netwerken moeten weten wie u bent om goed te kunnen functioneren.
 
Google Ananlytics
Wij houden uw gebruik van onze website anoniem bij ten behoeve van de gebruikerservaring.
 
Strikt noodzakelijk
Sommige cookies op deze website zijn strikt noodzakelijk en kunnen niet uitgeschakeld worden.
 
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal wanneer u cookies uitschakelt.